Tác phẩm: Thu (Phố 4 mùa)

  13/02/2018    Lượt xem : 954

Tác phẩm: Thu (Phố 4 mùa) Kích thước: 60 x 60 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2018 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - 418 Bạch Mai.

Tác phẩm: Đông (Phố 4 mùa)

  13/02/2018    Lượt xem : 1010

Tác phẩm: Đông (Phố 4 mùa) Kích thước: 60 x 60 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2018 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - 418 Bạch Mai.

Tác phẩm: Hạ (Phố 4 mùa)

  13/02/2018    Lượt xem : 878

Tác phẩm: Hạ (Phố 4 mùa) Kích thước: 60 x 60 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2018 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - 418 Bạch Mai.

Xuân (Phố 4 mùa)

  13/02/2018    Lượt xem : 697

Tác phẩm: Xuân (Phố 4 mùa) Kích thước: 60 x 60 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2018 Tác giả: Hoàng Hà