Tác phẩm: Phố mùa bàng lá đỏ 3

  13/02/2018    Lượt xem : 1367

Tác phẩm: Phố mùa bàng lá đỏ 3 Kích thước: 40 x 30 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải lanh Sáng tác năm: 2020 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Tác phẩm: Phố mùa bàng lá đỏ 1

  13/02/2018    Lượt xem : 1162

Tác phẩm: Phố mùa bàng lá đỏ 1 Kích thước: 40 x 30 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải lanh Sáng tác năm: 2020 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Xuân (Phố 4 mùa)

  13/02/2018    Lượt xem : 951

Tác phẩm: Xuân (Phố 4 mùa) Kích thước: 60 x 60 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2018 Tác giả: Hoàng Hà