Lượt xem: 185

Phố#

Mã sản phẩm : 1584426153

Tác phẩm: Phố# Kích thước: 100 x 120 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2020 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Số lượng:

  Tác phẩm: Phố#
  Kích thước: 100 x 120 cm
  Chất liệu: Sơn dầu trên vải
  Sáng tác năm: 2020
  Tác giả: Hoàng Hà
  Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật