Lượt xem: 1490

NUDE#

Mã sản phẩm : 1584445203

Tác phẩm: NUDE# Kích thước: 50 x 40 cm Chất liệu: Sơn dầu trên vải Sáng tác năm: 2019 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Số lượng:

  Tác phẩm: NUDE#
  Kích thước: 50 x 40 cm
  Chất liệu: Sơn dầu trên vải
  Sáng tác năm: 2019
  Tác giả: Hoàng Hà
  Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

  Tags:

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật