Học viện Nghệ thuật

Hoang Ha ART


  • CƠ SỞ 1: Penthouse 06 HH3A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  • CƠ SỞ 2: Phòng 214 HH1C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
  • TƯ VẤN TUYỂN SINH
  • Ms. Khánh Ly: 086921 1903
  • Hoạ sỹ Hoàng Hà: 09 3636 2727
  • Email: hocvienhoanghaart@gmail.com
  • Website: http://hoanghaart.com/

Liên hệ