Lượt xem: 788

Cảm xúc thu

Mã sản phẩm : 1605703048

Tác phẩm: Cảm xúc thu Kích thước: 40 x 30 cm Chất liệu: Sơn dầu trên toan Sáng tác năm: 2020 Tác giả: Hoàng Hà Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Số lượng:

  Tác phẩm: Cảm xúc thu
  Kích thước: 40 x 30 cm
  Chất liệu: Sơn dầu trên toan
  Sáng tác năm: 2020
  Tác giả: Hoàng Hà
  Tình trạng: Đang trưng bày tại phòng tranh Hoang Ha ART - Penthouse 06, HH3A bán dảo Linh Đàm, Hà Nội.

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật